{ "article": { "title": "Anh Mai Hùng Phát", "content": "

“Tôi rất hài lòng về sản phẩm của Ojalife đặt biệt là cao lỏng Hồng Sâm. Khi dùng sản phẩm tôi cảm thấy khỏe hơn, làm việc tập trung hơn. Tôi sẽ tiếp tục dùng để xem hiệu quả ra sao.”

", "published_at": "2018-08-30", "number_of_comments": "0", "image": "//file.hstatic.net/1000303771/article/phat_large.jpg" } }