{ "article": { "title": "Chị Phạm Thị Hồng Hạnh", "content": "

“Tôi đã dùng cao lỏng Hồng Sâm hơn 2 tháng. Nó dễ uống, thấy da hồng hào hơn hẳn. Tôi rất an tâm khi sản phẩm không sử dụng chất bảo quản.”

", "published_at": "2018-08-29", "number_of_comments": "0", "image": "//file.hstatic.net/1000303771/article/chi_hanh_large.jpg" } }